Thời khóa biểu học kỳ 2 (2015-2016) – Cập nhật ngày 29/12/2015

Thứ Ba, Tháng Mười Hai 29, 2015

Thời khóa biểu học kỳ 2 (2015-2016) – Cập nhật ngày 29/12/2015

Thời khóa biểu Học kỳ 2 của các ngành Đồ họa, Nội thất, Thời trang, năm học 2015 – 2016 (Đã bổ sung giảng đường). Sinh viên có thể xem và download thời khóa biểu tại đây: THOI KHOA BIEU KY 2