Lịch thi kết thúc môn học – Học kỳ I năm học 2015-2016

Thứ Năm, Tháng Mười Hai 10, 2015

Lịch thi kết thúc môn học – Học kỳ I năm học 2015-2016

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc môn học của Học kỳ I năm học 2015-2016.

Ghi chú:

1. Lớp trưởng thông báo đến các thành viên của lớp,

2. Sinh viên đến phòng thi trước 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

3. Khi đi thi sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân.

Tải file tại đây: LichthiketthucmuonhocK12015-2016