Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015-2016

Thứ Bảy, Tháng Mười 31, 2015

Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015-2016

Trong hai ngày 29 và 30/10/2015, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015- 2016 cho Tân sinh viên đại học, cao đẳng năm thứ nhất, Khóa 8 của Nhà trường.

Tới dự buổi Khai mạc tuần sinh hoạt công dân HSSV có GS.TSKH. NGND Đặng Ứng Vận – Hiệu trưởng Nhà trường; TS.NGUT Nguyễn Đức Trọng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, kiêm Trưởng Phòng CT HSSV; Lãnh đạo các Phòng/Khoa/Ban và toàn thể Tân sinh viên Khóa 8.

Trong buổi gặp mặt các Tân sinh viên GS.TSKH. NGND Đặng Ứng Vận – Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc mừng đến các Tân sinh viên. Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh ở môi trường đại học sinh viên không chỉ học tập mà còn phải biết cải tiến, sáng tạo cách làm việc và tạo ra sản phẩm tốt hơn. Vì vậy, trong môi trường đại học sinh viên cần chủ động học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những phương thức mới để định hướng bản thân học tập. Ngoài việc học tập, sinh viên nên quan tâm đến sự phát triển của xã hội, đất nước. Từ đó, Nhà trường hi vọng sinh viên luôn quan tâm và rèn luyện bản thân để có kiến thức chuyên môn tốt, đặc biệt là những hiểu biết đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp.

Tuần sinh hoạt công dân nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp các bạn hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Nội dung sinh hoạt giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện của Nhà trường và nhu cầu của xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh của Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2015 - 2016:

HT

tt

PV Đào Mai