Chương trình vinh danh cựu sinh viên khoa MTCN

Thứ Năm, Tháng Chín 10, 2015

Chương trình vinh danh cựu sinh viên khoa MTCN

Các cử nhân khoa Mỹ thuật công nghiệp thân mến!

Sau 5 năm đào tạo tại Khoa MTCN trường Đại học Hòa Bình, các bạn đã tốt nghiệp và đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh, sản xuất, sáng tác … trong nhiều thành phần kinh tế xã hội.

Để ghi nhận những thành quả, cống hiến của các bạn, trường Đại học Hòa Bình chuẩn bị thực hiện chương trình vinh danh cựu sinh viên – các cử nhân đã học tập và nghiên cứu tại trường từ năm 2008, khoa Mỹ thuật công nghiệp mong muốn các cử nhân đã từng học tập tại Khoa gửi một số thông tin về cho Khoa để chuẩn bị cho chương trình vinh danh.

Thông tin các bạn cung cấp tuyệt đối được bảo mật và chỉ sử dụng để thực hiện chương trình.

Thông tin cụ thể theo Form dưới đây: