Điểm thi lại khóa 513 – 514

Sinh viên tải file tại đây.

Mọi thắc mắc gặp cô Lý – Phòng Đào tạo

Kỳ thi: Kết thúc học kỳ 2 Năm học: 2014-2015
Môn thi: Lịch sử mỹ thuật Việt Nam Ngày thi: 08/04/2015 Thời gian:
Lần thi: 01 Số TC 2 Hình thức thi: Viết
Khoa: Mỹ thuật công nghiệp Khóa: 7 Hệ đào tạo: ĐH, CĐ chính quy
TT SBD Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Phách ĐTP Điểm CK TBM Ghi chú Ghi chú
CC GK CK1 CK2 Hệ 10 Hệ chữ Hệ 4
0.2 0.3 0.6 100% 100% 100%
1 01 514TKD002 Quách Văn Hiệp 4/9/1996 MTVN001 10 8 7 7.7 B 3
2 02 514TKD003 Nguyễn Trọng Huy 8/11/1995 MTVN002 10 8 7 7.7 B 3
3 03 514TKD004 Hoàng Văn Nhân 16/09/1996 MTVN003 10 8 7 7.7 B 3
4 04 514TKD005 Nguyễn Hoàng Long 1/10/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
5 05 514TKD006 Nguyễn Quang Minh 1/9/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
6 06 514TKD007 Phạm Đức Mạnh 3/2/1995 MTVN004 10 8 8 8.3 B+ 3.5
7 07 514TKD008 Nguyễn Văn Hùng 6/7/1995 MTVN005 10 8 8 8.3 B+ 3.5
8 08 514TKD009 Bùi Minh Yến 21/02/1995 MTVN006 10 8 9 8.9 A 3.7
9 09 514TKD010 Vũ Hoàng Chương 7/9/1991 MTVN007 10 9 9 9.2 A+ 4
10 10 514TKD011 Đỗ Quốc Khánh 26/10/1996 MTVN008 10 8 7 7.7 B 3
11 11 514TKD012 Nguyễn Cảnh Phúc 8/4/1996 MTVN009 9 8 7 7.6 B 3
12 12 514TKD013 Vương Thành Nam 7/10/1995 9 8 0 0 3.4 3.4 F 0 Thi lại Thi lại
13 13 514TKD014 Trần Văn Bảo 16/09/1996 MTVN010 10 8 9 8.9 A 3.7
14 14 514TKD015 Bùi Văn Công 12/10/1996 MTVN011 10 8 9 8.9 A 3.7
15 15 514TKD016 Nguyễn Quang Hùng 5/3/1996 MTVN012 10 9 9 9.2 A+ 4
16 16 514TKD017 Đặng Xuân Thanh 25/01/1995 MTVN013 10 8 8 8.3 B+ 3.5
17 17 514TKD018 Trần Hải Đăng 12/5/1996 MTVN014 10 8 7 7.7 B 3
18 18 514TKD019 Nguyễn Thái Hiền 20/08/1995 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
19 19 514TKD020 Lại Thị Liên 2/10/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
20 20 514TKD021 Bùi Bảo Linh 27/02/1996 MTVN015 10 8 8 8.3 B+ 3.5
21 21 514TKD022 Phạm Thị Nhung 22/09/1996 MTVN016 10 9 8 8.6 A 3.7
22 22 514TKD023 Nguyễn Huy Thạch 1/6/1995 MTVN017 10 8 8 8.3 B+ 3.5
23 23 514TKD024 Đặng Đình Thắng 16/04/1995 9 8 0 0 3.4 3.4 F 0 Thi lại Thi lại
24 24 514TKD025 Bùi Thu Thủy 27/05/1996 MTVN018 10 8 9 8.9 A 3.7
25 25 514TKD026 Đinh Thị Vân Hà 4/12/1996 MTVN019 10 9 9 9.2 A+ 4
26 26 514TKD027 Nguyễn Thị Hằng 30/11/1996 MTVN020 10 8 9 8.9 A 3.7
27 27 514TKD028 Lại Thị Hoa Linh 4/1/1996 MTVN021 10 9 10 9.8 A+ 4
28 28 514TKD029 Hoàng Anh Nhân 13/10/1996 MTVN022 10 8 8 8.3 B+ 3.5
29 29 514TKD030 Vũ Thị Hường 17/10/1996 MTVN023 10 8 8 8.3 B+ 3.5
30 30 514TKD031 Phạm Minh Quang 2/9/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
31 31 514TKN001 Lê Hải Yến 24/04/1996 MTVN024 10 8 7 7.7 B 3
32 32 514TKN002 Nguyễn Bá Tùng 9/11/1994 MTVN025 10 8 8 8.3 B+ 3.5
33 33 514TKN003 Phạm Văn Phú 2/3/1996 MTVN026 10 8 7 7.7 B 3
34 34 514TKN004 Đỗ Duy 30/01/1996 MTVN027 10 9 7 8 B+ 3.5
35 35 514TKN005 Trần Thị Thùy Linh 12/8/1996 MTVN028 10 9 7 8 B+ 3.5
36 36 514TKN006 Nguyễn Hoàng Sơn 19/02/1996 9 8 0 0 3.4 3.4 F 0 Thi lại Thi lại
37 37 514TKN007 Vũ Thị Phương Anh 20/12/1992 MTVN029 10 9 10 9.8 A+ 4
38 38 514TKN008 Nguyễn Văn Vượng 16/03/1993 MTVN030 10 9 6 7.4 B 3
39 39 514TKN009 Nguyễn Ích Đạt 7/7/1996 MTVN031 10 8 6 7.1 B 3
40 40 514TKN010 Phạm Việt Dũng 21/09/1995 MTVN032 10 8 6 7.1 B 3
41 41 514TKN011 Lê Thị Minh Hòa 12/1/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
42 42 514TKN012 Lê Quang Minh 21/04/1995 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
43 43 514TKN013 Đặng Đình Quang 22/09/1995 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
44 44 514TKN014 Nguyễn Hoàng Tâm 11/12/1993 MTVN033 10 8 6 7.1 B 3
45 45 514TKN015 Trương Thị Huyền Trang 20/07/1996 MTVN034 10 8 7 7.7 B 3
46 46 514TKN016 Đinh Tiến Hoàng 6/6/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
47 47 514TKN017 Hoàng Cao Bảo Nhật 29/06/1996 MTVN035 10 8 4 5.9 C 2
48 48 514TKN018 Vũ Ngọc Hưng 9/11/1994 MTVN036 10 8 7 7.7 B 3
49 49 514TKN019 Nguyễn Viết Tùng 9/1/1996 MTVN037 10 8 6 7.1 B 3
50 50 514TKT001 Hồ Thị Hằng 14/09/1996 MTVN038 10 8 7 7.7 B 3
51 51 514TKT003 Nguyễn Liên Lương 10/8/1996 MTVN039 10 8 6 7.1 B 3
52 52 514TKT004 Nguyễn Văn Cường 22/06/1994 MTVN040 10 8 8 8.3 B+ 3.5
53 53 514TKT005 Nghiêm Thị Ngọc 7/4/1996 MTVN041 10 8 6 7.1 B 3
54 54 514TKT006 Nguyễn Thị Phương 1/4/1996 MTVN042 10 8 6 7.1 B 3
55 55 514TKT007 Hồ Thị Phượng 16/02/1996 MTVN043 10 8 10 9.5 A+ 4
56 56 514TKT008 Nguyễn Thị Hồng Phượng 19/11/1996 MTVN044 10 8 6 7.1 B 3
57 57 514TKT009 Trần Nam Cao 30/12/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
58 58 514TKT010 Hồ Thị Dung 25/05/1996 MTVN045 10 8 10 9.5 A+ 4
59 59 514TKT011 Lê Phương Hạ 7/10/1995 MTVN046 9 8 9 8.8 A 3.7
60 60 514TKT012 Lê Thị Lan Hương 23/02/1996 MTVN047 10 9 9 9.2 A+ 4
61 61 514TKT013 Nguyễn Thị Minh Ngọc 21/05/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
62 62 514TKT014 Phạm Thị Thu Thảo 18/04/1996 10 9 0 0 3.8 3.8 F 0 Thi lại Thi lại
63 63 514TKT015 Trần Thị Hương Giang 9/1/1996 10 8 0 0 3.5 3.5 F 0 Thi lại Thi lại
64 64 514TKT016 Lê Thị Ánh 16/06/1996 0 0 0 0 F 0 Học lại
65 65 514TKT017 Lâm Bích Ngọc 1/3/1996 9 8 0 0 3.4 3.4 F 0 Thi lại Thi lại
66 66 514TKT018 Nguyễn Phương Linh 15/01/1995 MTVN048 10 9 10 9.8 A+ 4
67 67 513TKT012 Nguyễn Thị Huyền 0 0 0 0 F 0 Học lại
68 68 509TKD244 Nguyễn Văn Trưởng MTVN049 10 9 10 9.8 A+ 4

Hội nghị tổng kết 2016-2017
Hội nghị tổng kết 2016-2017
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài

Lễ bế mạc

Kiểm định chất lượng GD
Kiểm định chất lượng GD
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
5 Thông tin mới nhất
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem