BẢNG ĐIỂM HK2 KHÓA 513 KHOA MTCN NĂM HỌC 2014-2015

Thứ Sáu, Tháng Tư 24, 2015

BẢNG ĐIỂM HK2 KHÓA 513 KHOA MTCN NĂM HỌC 2014-2015

LSMTTG 514TKT-N3(2014-2015) LSMTTG 514TKN-N2(2014-2015) LSMTTG 514TKD-N1(2014-2015)CSTH3-513TKN-N2 CSTH3-513TKT MY HOC DAI CUONG-513TKD-N1 MY HOC DAI CUONG-513TKN-N1 MY HOC DAI CUONG-513TKT1 NGUYEN LY TAO DANG 2D-513TKT