Lịch bảo vệ đồ án Tốt nghiệp cấp Khoa khóa 510(2010-2015)

Thứ Hai, Tháng Tư 20, 2015

Lịch bảo vệ đồ án Tốt nghiệp cấp Khoa khóa 510(2010-2015)

- Ngành thiết kế đồ họa: 

+ Ngày Chủ nhật (26/04/2015) : Buổi sáng sinh viên treo bài tại các giảng đường từ 201 đến 208 xong trước 13h. 14h chiều chấm Đồ án cấp Khoa.

- Ngành thiết kế nội thất: 

+ Thứ 7 (25/04/2015) : Buổi sáng sinh viên treo bài tại các giảng đường 206, 207, 208, 209 xong trước 12h. Đúng 13h chiều chấm Đồ án cấp Khoa.

Sinh viên trình bày đồ án Thiết kế Đồ họa trên Foocmec 1.2m * 1.2m

Quy định Đồ án tốt nghiệp 510 tải file tại đây

Danh sách bảo vệ cấp Khoa 510TKN

Danh sách bảo vệ cấp Khoa 510TKD

Mẫu thuyết minh đồ án tốt nghiệp

Sinh viên không nộp học phí học kỳ 10 trước ngày 8/5/2015 sẽ bị hủy kết quả bảo vệ cấp Khoa và phải dừng tốt nghiệp.