Điểm môn học Vật lý kiến trúc, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh + Lịch thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh- Khóa 511(MTCN)

Thứ Năm, Tháng Tư 2, 2015

Điểm môn học Vật lý kiến trúc, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh + Lịch thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh- Khóa 511(MTCN)

- Điểm môn Vật lý kiến trúc + môn Tư tưởng Hồ Chí Minh :

Download tại đây : Vat Ly Kien Truc_ Tu Tuong Ho Chi Minh

- Lịch thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh :

+ Do lịch thi trùng vào ngày thi " Rung chuông vàng" nên lịch thi lại môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đổi lại thứ 2 ngày 6/4/20

             
                Khoa
 
               Môn thi
  Thứ
    Ngày thi  Giờ thi
511MTCN Vật lý kiến trúc      6  03/04/2015    9h30
511MTCN Tư tưởng Hồ Chí Minh      2  06/04/2015  14h00

+ Chú ý : Trong này có nhiều em đi thi có điểm nhưng chưa học phí nhà trường sẽ không công nhận điểm và phải học lại. Sinh viên nếu muốn công nhận điểm thì đóng học phí mang phiếu thu xuống phòng đào tạo nhà trường tạo điều kiện, nếu ko thì sinh viên phải học lại.