Thông báo Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 510 khoa MTCN

Thứ Tư, Tháng Ba 18, 2015

Thông báo Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 510 khoa MTCN

Khoa MTCN thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa 510 khoa Mỹ thuật công nghiệp như sau:

1. Bảo vệ cấp Bộ môn: 

 • Cả ngày Chủ nhật: 29/3/2015
 • Thành phần: Toàn bộ Giảng viên hướng dẫn.

2. Bảo vệ cấp Khoa: 

 • Cả ngày Chủ nhật: 26/4/2015
 • Thành phần: Toàn bộ Giảng viên hướng dẫn; Chủ nhiệm Khoa, Trợ lý Khoa.

3. Bảo vệ cấp Trường: 

 • Cả ngày Thứ 2 và thứ 3: 25 và 26/5/2015
 • Thành phần: Toàn bộ Giảng viên hướng dẫn; Hội đồng Trường.

Buổi sáng: 

 • Đồ án Đồ họa trình bày tại 5 giảng đường từ 201-205 từ 7h30 đến 9h30
 • Đồ án Nội thất trình bày tại 2 giảng đường từ 207-208 từ 7h30 đến 9h30
 • Đánh giá đồ án từ 9h30

Buổi chiều: 

 • Đồ án Đồ họa trình bày tại 5 giảng đường từ 201-205 từ 12h30 đến 14h30
 • Đồ án Nội thất trình bày tại 2 giảng đường từ 207-208 từ 12h30 đến 14h30
 • Đánh giá đồ án từ 14h30

Quy cách thực hiện đồ án xem tại đây

Chú ý: Sinh viên không có sổ Theo dõi tốt nghiệp được quản lý theo Mã trên trang bìa và thiếu nội dung làm việc với giảng viên hướng dẫn sẽ không đủ điều kiện bảo vệ đồ án tốt nghiệp.