Thông báo cuộc thi viết bài hiến kế với chủ đề sau đây: “Làm gì, làm như thế nào để góp phần tạo và làm tăng nguồn thu cho Trường”

Thứ Hai, Tháng Một 26, 2015

Thông báo cuộc thi viết bài hiến kế với chủ đề sau đây: “Làm gì, làm như thế nào để góp phần tạo và làm tăng nguồn thu cho Trường”

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HÒA BÌNH

Số:   02   /HK-CĐĐHHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   25   tháng 12  năm 2014

 

Kính gửi: Các Tổ công đoàn

          Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng trong Hội nghị giao ban ngày 03/11/2014; hội nghị tổng kết tuyển sinh ngày 13/11/2014; thực trạng và tính bức thiết của công tác tuyển sinh năm học 2015 – 2016 và những năm tiếp theo; kết quả cuộc thi hiến kế cho công tác tuyển sinh năm 3013.

        Xây dựng trường Đại học Hòa Bình ngày càng ổn định và phát triển là mục tiêu phấn đấu, nhiệm vụ chính trị của lãnh đạo và của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường ĐHHB. Để thực hiện nhiệm vụ đó HĐQT, BGH đã và đang có nhiều giải pháp từng bước giải quyết. Tuy nhiên, để góp phần giải quyết khó khăn chung hiện nay; ổn định và nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người lao động, BCH Công đoàn kêu gọi tất cả Công đoàn viên hãy tham gia viết bài hiến kế với chủ đề sau đây: “Làm gì, làm như thế nào để góp phần tạo và làm tăng nguồn thu cho Trường”.

        Đây là chủ đề rộng có liên quan đến nhiều khâu, nhiều lĩnh vực (trong đó có công tác tuyển sinh và một số lĩnh vực nhạy cảm khác ). Do đó BCH Công đoàn yêu cầu và kêu gọi toàn thể công đoàn viên với tinh thần táo bạo, bình đẳng, dân chủ và xây dựng, tất cả vì mái trường thân yêu, nơi mình đang công tác, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất đối với người lao động, hãy đầu tư thời gian và tâm huyết để viết bài hiến kế theo chủ đề nêu trên.

        Một số yêu cầu:

        1. Mỗi bài chỉ cần nêu/đề xuất  2 – 3 vấn đề theo mình là sát, đúng; phân tích kỹ; chứng minh và cho thí dụ cụ thể; bài viết đánh máy dài không quá 7 trang; không đóng thành quyển; gấp bỏ phong bì, dán kín (ngoài phong bì ghi rõ họ, tên, đơn vị) chuyển cho Tổ trưởng, Tổ trưởng gửi về Chủ tịch CĐ.

          2. Thời gian: – Nộp bài, hạn cuối vào ngày 03/02/2015,

                               – Công bố kết quả vào ngày thành lập trường 28/02/2015.  

3. Ban tổ chức/Tổ chấm bài, BCH trân trọng kính mời các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Vũ Ngọc Diệu – Trưởng phòng HCQT, Chủ tịch CĐ –Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Đức Trọng – Phó Hiệu trưởng;

- Ông Nguyễn Bình Dân – Trợ lý Hiệu trưởng;

- Bà Trần Thị Chi Châu – Trưởng phòng TCKT.

4. Phương pháp tổ chức dọc-ghép phách và chấm bài:

Để công bằng, các bài viết gửi về Chủ tịch CĐ được đóng kín trong phong bì. Phong bì đóng kín của người dự thi được coi là dạng phách rời. Người bóc phong bì/dọc phách do Chủ tịch Công đoàn chỉ định hoặc mời ngẫu nhiên, có trách nhiệm đánh số cho các bài dự thi và ghép phách sau khi chấm thi xong.

Hình thức chấm bài: Tổng số bài viết sẽ được trộn ngẫu nhiên, chia đều cho 4 người chấm, chấm bài độc lập và theo thể thức vòng tròn; chấm theo thang điểm 10. Kết quả của bài viết là điểm số trung bình từ 4 người chấm cung cấp.  

Sau khi có kết quả về số điểm, Ban tổ chức sẽ họp, trao đổi và lựa chọn giải thưởng. Bài thi giải nhất được đề nghị Hiệu trưởng công nhận tương đương như một sáng kiến đưa vào bình xét thi đua năm.

5. Giải thưởng:

          – 01 giải nhất: 500.000đ + Giấy chứng nhận cuộc thi.

          – 02 giải nhì, mỗi giải: 250.000đ.

          – 02 giải ba, mỗi giải: 150.000đ.

          – 02 giải khuyến khích, mỗi giải: 100.000đ.

          * Kinh phí giải thưởng được trích từ kinh phí Công đoàn.

6. Mẫu bài viết: Trên khổ giấy A4

BÀI DỰ THI

“Làm gì, làm như thế nào để góp phần tạo và làm tăng nguồn thu cho Trường”

Nội dung bài viết 

…………………………………………………………………………………

          Ghi chú:  Trong bài thi không ghi họ, tên, đơn vị; không được đánh dấu, ký tên. Phong bì được sử dụng như dạng phách rời, vì vậy trên phong bì phải ghi rõ họ, tên, đơn vị.

Trân trọng!

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 CHỦ TỊCH 

Vũ Ngọc Diệu    (đã ký)