Lịch Thực tập Mỹ thuật cơ sở toàn khóa 511 và 512 MTCN (cập nhật ngày 28/10/2014)

Căn cứ vào khung chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy – học tập năm học 2014-2015, Khoa MTCN thông báo đến toàn bộ sinh viên 2 khóa 511MTCN và 512MTCN lịch trình thực hiện học phần: Thực tập Mỹ thuật cơ sở như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

1.1. Khóa 511 Nhóm 1 và 2:

11/10: Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Lịch sử tại Hà Nội

12/ 10: Chùa Mía và Đình Tây Đằng (Chu Quyến) tại Sơn Tây (Sinh viên chủ động thuê xe ô tô và tự túc ăn trưa)

1.2. Khóa 511 Nhóm 3 và 4:

18/10: Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Lịch sử tại Hà Nội

19/ 10: Chùa Bút Tháp và Đình Phù Lưu tại Bắc Ninh (Sinh viên chủ động thuê xe ô tô và tự túc ăn trưa)

1.3. Khóa 511 Nhóm 5 và 6:

25/10: Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Lịch sử tại Hà Nội

26/ 10: Chùa Mía và Đình Tây Đằng (Chu Quyến) tại Sơn Tây (Sinh viên chủ động thuê xe ô tô và tự túc ăn trưa)

1.4. Khóa 512 Nhóm 1 và 2: (thay đổi lịch do giảng viên bận)

15/11: Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Lịch sử tại Hà Nội

16/11: Chùa Bút Tháp và Đình Phù Lưu tại Bắc Ninh (Sinh viên chủ động thuê xe ô tô và tự túc ăn trưa)

1.5. Khóa 512 Nhóm 3 và 4:

8/11: Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Lịch sử tại Hà Nội

9/ 11: Chùa Mía và Đình Tây Đằng (Chu Quyến) tại Sơn Tây (Sinh viên chủ động thuê xe ô tô và tự túc ăn trưa)

2. Yêu cầu:

Lớp trưởng/ nhóm trưởng liên hệ trực tiếp với cô Tào Hương để chuẩn bị.

Sinh viên mang theo: Sổ ghi, bút bi, sổ ký họa/giấy A4, bút chì để phác họa. Các nhóm trùng lịch học ngày thứ 7 chủ động báo cho giảng viên dạy bù buổi khác hoặc nghỉ đẩy lịch.

Sinh viên tập trung đúng lịch. Kết thúc khóa thực tập nộp Hai bài Tiểu luận tương đương điểm giữa kỳ và cuối kỳ. Điểm chuyên cần căn cứ vào điểm danh tại địa điểm thực tập.

Sáng thứ 7, tập trung 8h30 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Chiều thứ 7 tập trung 13h20 tại giảng đường 207 thầy lên lớp trực tiếp

Sáng chủ nhật tập trung 7h00 tại cổng trường: Các nhóm chủ động thuê xe ô tô 45 chỗ đi về trong ngày

3. Danh sách phân nhóm: click chuột trực tiếp trên lịch thực tập

511 TKD Nhóm 1 ngày 11 và 12/10/2014 511 TKD Nhóm 2 ngày 11 và 12/10/2014
TT MSV Họ và tên Ngày sinh TT MSV Họ và tên Ngày sinh
1 511TKD004 Bùi Thị Lan Anh 11/21/1993 1 511TKD066 Phạm Minh Huấn 9/25/1992
2 511TKD006 Lê Ngọc  Anh 09/01/93 2 511TKD068 Đặng Thị Thu Hương 8/16/1993
3 511TKD010 Nguyễn Vân  Anh 11/08/93 3 511TKD069 Đặng Thị Hương 4/3/1993
4 511TKD012 Phạm Thị Vân  Anh 20/07/89 4 511TKD074 Dương Đức Huy 9/8/1993
5 511TKD013 Vũ Ngọc Anh 6/10/1993 5 511TKD086 Nguyễn Thị  Lan 07/05/93
6 511TKD016 Lê Thị Ánh 2/20/1993 6 511TKD090 Nguyễn Thị Hồng  Liên 26/03/93
7 511TKD017 Nguyễn Văn Biên 1/15/1988 7 511TKD091 Nguyễn Thị Phương  Liên 01/10/93
8 511TKD019 Phạm Văn  Bình 10/05/93 8 511TKD098 Tưởng Thị  Mến 26/08/93
9 511TKD023 Cao Cường 5/1/1990 9 511TKD100 Trần Thị My 4/20/1993
10 511TKD024 Nguyễn Văn Cường 10/19/1992 10 511TKD101 Đinh Thị  Na 07/02/93
11 511TKD026 Nguyễn Thị Ngọc  Diệp 13/08/93 11 511TKD107 Trần Thị  Nga 09/09/93
12 511TKD027 Đỗ Văn Điệp 3/24/1991 12 511TKD108 Đinh Thị Hồng  Ngọc 19/06/93
13 511TKD028 Đỗ Thị  Dung 21/11/93 13 511TKD117 Lê Thị  Oanh 18/06/93
14 511TKD029 Nguyễn Văn  Dũng 24/04/93 14 511TKD122 Lưu Hoài  Phương 04/04/92
15 511TKD033 Nguyễn Hữu  Duy 30/08/92 15 511TKD123 Nguyễn Hà Phương 4/4/1992
16 511TKD036 Nguyễn Thị  Duyên 17/11/93 16 511TKD125 Phạm Thị Bích  Phượng 14/03/91
17 511TKD039 Nguyễn Thi Hương Giang 5/20/1993 17 511TKD128 Hà Văn  Quang 09/08/92
18 511TKD042 Đoàn Thị Hồng  27/12/92 18 511TKD133 Nguyễn Minh Quý 10/25/1992
19 511TKD044 Hoàng Thị Thu  4/17/1993 19 511TKD136 Phùng Thị  Quỳnh 20/02/93
20 511TKD045 Nguyễn Ngọc  19/09/93 20 511TKD137 Nguyễn Văn  Sáng 16/10/91
21 511TKD052 Lưu Thị  Hạnh 03/12/93 21 511TKD141 Phạm Hà Sơn 4/12/1993
22 511TKD053 Nguyễn Thị Hậu 10/26/1993 22 511TKD142 Nguyễn Đức Tân 10/11/1993
23 511TKD056 Tạ Thị  Hiền 07/12/93 23 511TKD148 Nguyễn Đức Thành 9/23/1993
511 TKD Nhóm 3 ngày 18 và 19/10/2014 511 TKN Nhóm 4 ngày 18 và 19/10/2014
TT MSV Họ và tên Ngày sinh TT MSV Họ và tên Ngày sinh
1 511TKD149 Vũ Tân Thành 8/9/1992 1 511TKD001 Lê Thị An 12/7/1992
2 511TKD150 Bùi Thị  Thảo 17/10/92 2 511TKD003 Sỹ Văn Ân 9/28/1985
3 511TKD155 Tạ Phương  Thảo 25/09/92 3 511TKD007 Mai Công Thái Anh 12/15/1992
4 511TKD156 Cao Phương  Thi 26/05/91 4 511TKD025 Nguyễn Thị Đạt 8/30/1992
5 511TKD157 Nguyễn Thị  Thi 11/11/1993 5 511TKD031 Trịnh Văn  Dũng 25/10/91
6 511TKD161 Lê Thị Thu 8/5/1993 6 511TKD035 Phạm Hữu  Duy 30/09/91
7 511TKD169 Nguyễn Thị Thương  Thương 10/06/92 7 511TKD046 Nguyễn Thị  01/10/93
8 511TKD170 Đào Thị Thúy 9/19/1993 8 511TKD048 Đỗ Văn  Hải 02/08/91
9 511TKD173 Vũ Minh Thùy 8/27/1992 9 511TKD050 Đinh Thị  Hằng 15/10/93
10 511TKD185 Khổng Thị  Trang 28/12/93 10 511TKD058 Hoàng Văn  Hiếu 7/10/1992
11 511TKD188 Nguyễn Thị Huyền  Trang 04/06/93 11 511TKD061 Trần Trung Hiếu 9/19/1993
12 511TKD190 Nguyễn Văn  Trang 24/08/88 12 511TKD067 Phạm Thị  Huế 06/04/92
13 511TKD191 Vũ Xuân  Trang 01/09/93 13 511TKD075 Nguyễn Quốc  Huy 21/06/93
14 511TKD194 Ngô Khánh Trường 6/5/1993 14 511TKD076 Trần Văn  Huy 22/11/93
15 511TKD195 Nguyễn Kim Trường 6/18/1992 15 511TKD080 Đỗ Duy  Khánh 28/06/90
16 511TKD196 Nguyễn Ngọc  Truyền 03/03/90 16 511TKD085 Ngô Hải  Lâm 23/09/92
17 511TKD199 Nguyễn Huy 11/11/1992 17 511TKD087 Nguyễn Thị Ngọc Lan 10/22/1993
18 511TKD205 Trần Sơn  Tùng 10/12/92 18 511TKD092 Đoàn Thùy Linh 3/29/1993
19 511TKD207 Phạm Thị Kim  Tuyến 15/03/93 19 511TKD093 Giang Hà Thùy Linh 7/28/1993
20 511TKD208 Mai Tố  Uyên 29/05/92 20 511TKD094 Lại Thùy Linh 10/30/1992
21 511TKD211 Đinh Xuân 6/5/1988 21 511TKD099 Vũ Thị Trà  Mi 10/12/93
22 511TKD218 Nguyễn Thị Diệu Thúy 28/7/92          
23 511TKD221 Ngô Ngọc Ninh 6/10/1993          
24 511TKD230 Phạm Thị Thơm 20/11/1991          
511 TKN Nhóm 5 ngày 25 và 26/10/2014 511 TKN Nhóm 6 ngày 25 và 26/10/2014
TT MSV Họ và tên Ngày sinh TT MSV Họ và tên Ngày sinh
1 511TKD103 Đinh Hải Nam 6/24/1992 1 511TKD176 Ngô Văn Thuyên 12/17/1993
2 511TKD104 Phạm Quang Nam 7/2/1993 2 511TKD177 Hoàng Văn Tiên 10/9/1992
3 511TKD105 Bùi Thị  Nga 15/09/92 3 511TKD178 Nguyễn Huy Tiến 12/11/1993
4 511TKD116 Nguyễn Thị  Nhung 19/04/93 4 511TKD180 Phạm Văn Toàn 9/13/1993
5 511TKD118 Đàm Văn  Phong 11/10/93 5 511TKD181 Nguyễn Như  Toản 29/03/93
6 511TKD119 Lê Văn Phong 7/20/1992 6 511TKD192 Trần Việt  Trinh 10/09/93
7 511TKD120 Bùi Quang  Phương 14/01/93 7 511TKD193 Phạm Văn  Trọng 04/07/93
8 511TKD127 Vũ Hồng Quân 4/26/1993 8 511TKD197 Hoàng Quốc  17/02/90
9 511TKD134 Nguyễn Quý Quyền 7/19/1992 9 511TKD198 Lê Trung 9/25/1990
10 511TKD143 Nguyễn Văn  Tân 02/09/93 10 511TKD201 Vũ Hải  Tuấn 12/12/92
11 511TKD152 Lê Hữu  Thảo 14/12/92 11 511TKD202 Nguyễn Sơn  Tùng 28/01/91
12 511TKD154 Phạm Thị Thu  Thảo 25/11/93 12 511TKD204 Trần Sơn Tùng 2/5/1992
13 511TKD158 Đỗ Tiến Thịnh 1/19/1993 13 511TKD210 Đoàn Đức Việt 1/23/1992
14 511TKD162 Nguyễn Hoài  Thu 10/24/1993 14 511TKD214 Nguyễn Thị  Yến 13/03/93
15 511TKD163 Nguyễn Minh  Thu 05/12/93 15 511TKD226 Trần Thị Yến Quỳnh 30/11/92
16 511TKD164 Nguyễn Hoàng Anh Thư 11/11/1993 16 511TKD223 Hoàng Ngọc Liên 26/2/91
17 511TKD167 Nguyễn Thị Thương 5/18/1992 17 511TKD225 Hoàng Thị  Huyền 20/5/1992
18 511TKD168 Nguyễn Thị  Thương 08/08/92 18 511TKD224 Nguyễn Hoài Nam 18/5/93
19 511TKD171 Nguyễn Thị Thúy 3/11/1993 19 511TKD228 Phan Ngọc Anh 20/5/1992
20 511TKD174 Đỗ Sỹ  Thủy 10/01/92 20 511TKD227 Trần Minh Thắng 1/2/1992
21 511TKD175 Nguyễn Thị  Thủy 14/01/92 21 511TKD228 Nguyễn Thị Bích Thảo 30/10/1992
22         22 511TKD229 Nguyễn Văn  Hải 26/12/1986
512 TKD Nhóm 1 ngày 15 và 16/11/2014 512 TKD Nhóm 2 ngày 15 và 16/11/2014
TT MSV Họ và tên Ngày sinh TT MSV Họ và tên Ngày sinh
1 512TKD004 Đỗ Thị Phương  Anh 6/20/1994 1 512TKD019 Nguyễn Tú  Nam 11/16/1994
2 512TKD010 Đào Thị Vân  Anh 4/10/1993 2 512TKD035 Nguyễn Thị Thúy  Nga 8/11/1994
3 512TKD003 Nguyễn Chí  Cường 12/25/1993 3 512TKD015 Nguyễn Xuân  Nghĩa 5/19/1994
4 512TKD068 Đỗ Văn Cứ 10/4/1992 4 512TKD048 Trần Thị Thanh  Như 12/21/1994
5 512TKD028 Đồng Thị Kiều  Diễm 8/28/1994 5 512TKD054 Nguyễn Văn  Phương 6/28/1994
6 512TKD002 Nguyễn Đình  Đức 4/16/1992 6 512TKD056 Vũ Văn Sơn 6/8/1994
7 512TKD037 Hà Việt  Đức 11/3/1994 7 512TKD012 Nguyễn Thị  Tần 5/5/1993
8 512TKD047 Đoàn Thị  Dung 8/9/1994 8 512TKD018 Vũ Ngọc  Thắng 5/18/1993
9 512TKD060 Nguyễn Bá Duy 28/6/92 9 512TKD027 Tô Thị  Thịnh 4/28/1994
10 512TKD006 Đinh Hồng  4/9/1994 10 512TKD061 Đoàn Ngọc Thoa 8/7/1993
11 512TKD022 Bùi Trung  Kiên 4/3/1993 11 512TKD024 Lưu Hà  Thu 2/26/1994
12 512TKD009 Nguyễn Thị Ngọc  Lan 2/27/1994 12 512TKD026 Bùi Thị  Thúy 8/15/1994
13 512TKD036 Nguyễn Thành  Long 1/20/1993 13 512TKD042 Ngô Thị  Thùy 4/17/1994
14 512TKD030 Vũ Thị Quỳnh  Mai 7/5/1994 14 512TKD055 Bùi Văn Tốt 10/10/1992
15 512TKD058 Phan Thị  Mai 5/7/1994 15 512TKD014 Đào Thị Kiều  Trinh 12/3/1993
16 512TKD008 Hoàng Thị  Mỳ 10/20/1994 16 512TKD023 Lương Thế  Trung 10/25/1992
17 512TKD011 Nguyễn Xuân  Nam 12/3/1994 17 512TKD039 Bùi Thị Ánh  Tươi 10/3/1994
18 512TKT008 Nguyễn Xuân  Nam 12/3/1994 18 512TKD069 Đinh Như  Quỳnh 11/9/1994
19 512TKT001 Lê Thị Diệu  Linh 9/23/1993 19 512TKD073 Trần Thị Phương Anh 9/8/1993
20 512TKT005 Nguyễn Văn  Thực 1/26/1993 20 512TKD074 Đặng Thị  Thuyết 26/2/1994
21 512TKT007 Hoàng Thị  Mỳ 10/20/1994 21        
512 TKN Nhóm 3 ngày 8 và 9/11/2014 512 TKN Nhóm 4 ngày 8 và 9/11/2014
TT MSV Họ và tên Ngày sinh TT MSV Họ và tên Ngày sinh
1 512TKN024 Nguyễn Thanh  Bình 9/19/1994 1 512TKN029 Phạm Mỹ  Linh 4/6/1994
2 512TKN079 Nguyễn Tuấn Công 12/22/1993 2 512TKN045 Nguyễn Văn  Linh 4/14/1994
3 512TKN065 Lương Văn  Cương 3/3/1989 3 512TKN027 Nguyễn Thị  Loan 1/1/1994
4 512TKN031 Nguyễn Mạnh  Cường 6/26/1994 4 512TKN075 Lê Thị Mai 4/1/1992
5 512TKN042 Trương Thị  Dinh 11/16/1994 5 512TKN001 Hoàng Thị Hồng  Ngọc 11/11/1994
6 512TKN048 Trần Duy  Đô 2/23/1989 6 512TKN006 Nguyễn Thúy  Ngọc 6/14/1994
7 512TKN014 Chu Văn  Đôn 5/16/1994 7 512TKN013 Hoàng Hạnh  Nguyên 9/7/1994
8 512TKN078 Phan Thành  An 4/27/1994 8 512TKN038 Lại Thị Tài  Ninh 7/14/1994
9 512TKN025 Nguyễn Thị  Duyên 5/3/1994 9 512TKN007 Nguyễn Huy  Phi 3/26/1994
10 512TKN071 Phạm Hoàng  Gia 10/18/1993 10 512TKN052 Đậu Thành  Phú 2/2/1994
11 512TKN004 Nguyễn Văn  Giang 11/22/1993 11 512TKN080 Nguyễn Hữu Quang 25/06/92
12 512TKN073 Lê Thị  11/15/1993 12 512TKN030 Nguyễn Thị  Quyên 10/16/1993
13 512TKN002 Cao Thị Thu  6/1/1994 13 512TKN016 Phạm Huy  Sơn 8/22/1994
14 512TKN023 Vũ Ngọc  Hải 6/14/1994 14 512TKN019 Nguyễn Văn  Thành 1/28/1992
15 512TKN039 Phạm Văn  Hải 1/23/1987 15 512TKN026 Phạm Văn  Thành 3/24/1994
16 512TKN020 Nguyễn Thị  Hằng 8/2/1994 16 512TKN062 Đặng Công  Thành 7/6/1994
17 512TKN056 Bùi Văn  Hiệp 10/12/1992 17 512TKN041 Nguyễn Thị Minh  Thu 9/16/1994
18 512TKN022 Trần Quang  Hòa 6/1/1988 18 512TKN046 Trịnh Bá  Thuận 10/9/1993
19 512TKN054 Nguyễn Thị  Hoài 11/7/1994 19 512TKN064 Nguyễn Thị  Thương 2/5/1994
20 512TKN055 Nguyễn Thị Lan  Hương 6/14/1993 20 512TKN072 Đỗ Thị  Thúy 9/7/1994
21 512TKN060 Nguyễn Văn  Khang 3/23/1993 21 512TKN077 Nguyễn Mạnh Tiến 10/5/1993
22 512TKN051 Nguyễn Văn  Khoa 5/1/1992 22 512TKN063 Bùi Xuân Tình 4/22/1994
23 512TKN043 Trần Bảo  Lâm 3/23/1994 23 512TKN011 Chu Văn  Toàn 8/29/1994
24 512TKN044 Lê Văn  Lâm 10/5/1993 24 512TKN074 Phí Thanh  6/23/1994

 

 


Thí sinh dự thi SV thanh lịch
Thí sinh dự thi SV thanh lịch
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Tiến tới kỷ niệm 10 năm ĐHHB
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Kỷ yếu 10 năm xây dựng
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài
Lễ Bế mạc đánh giá ngoài

Lễ bế mạc

Kiểm định chất lượng GD
Kiểm định chất lượng GD
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Bóng đá nữ Đại học Hòa Bình
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Phòng PA83 CA Hà Nội chúc mừng ….
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Chúc mừng Ngày 20/11/2017!
Tường thuật lễ Khai giảng
Tân Sinh viên Khoa Pr nói về ĐHHB
Lễ Khai Giảng 2017
Lễ Khai Giảng 2017
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Ảnh lưu niệm Ngày Khai Giảng
Sinh viên Biểu diễn nhân ngày Khai giảng 2017
Thực hành CNTT…
Thực hành CNTT…
Biểu diên thời trang-Lễ phát bằng
Nhóm Sinh viên lớp 4
Nhóm Sinh viên lớp 4
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Lễ trao bằng tốt nghiệp-2017
Phóng sự của TV Hà Nội về ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
9 lợi thế của sinh viên ĐHHB
Bản đồ Hà Nội-Đại học Hòa Bình
Video về Đại học Hòa bình
Ngày khai giảng ĐHHB
Ngày khai giảng ĐHHB
Đại Học Hòa Bình & doanh nghiệp
Sinh viên ĐHHB thực hành
Sinh viên ĐHHB thực hành
Một số Trang cần lưu ý
5 Thông tin mới nhất
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Bảo vệ luận văn thạc sỹ CNTT
Trường Đại Học Hòa Bình
*CHÀO MỪNG VÀ CÁM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH QUA WEBSITE hbuniv.edu.vn. CHÚC BẠN MỌI SỰ TỐT LÀNH*>
Sinh viên ĐHHB được tuyên dương
Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Nhấn chuột phải-view image để xem ảnh

Lễ ký kết hợp tác toàn diện
TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG BÁO
Giới thiệu Đại học Hòa Bình
Vi du the marquee trong HTML

Mời các bạn yêu thích Video vào mục Video để xem