Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng Khoa Mỹ thuật Công nghiệp – ĐH Hòa Bình

Thứ Hai, Tháng Sáu 9, 2014

Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng Khoa Mỹ thuật Công nghiệp – ĐH Hòa Bình

STT Họ và tên Chức danh Môn dạy 
1 Đặng Mai Anh ThS Nghiên cứu thiên nhiên
2 Bằng ThS Mỹ học đại cương
3 Ngô Tuấn Biên ThS Tin CN/Nhiếp ảnh
4 Nguyễn Văn Bình ThS Hình họa
5 Phạm Mai Châu ThS Nội thất
6 Nguyễn Nữ Kim Chi ThS Lịch sử mỹ thuật Ứng dụng
7 Trần Thị Chiến CN Hình họa
8 Vương Quốc Chính ThS Tin CN/Catalog
9 Đặng Hồng Chương ThS Mỹ học đại cương
10 Đoàn Như Cương Thạc sĩ Luật xa gần
11 Phạm Hùng Cường ThS HH, nghệ thuật chữ
12 Nguyễn Việt Đoàn ThS Hình họa
13 Lê Văn Duẩn ThS Vật liệu nội thất, màu sắc ánh sáng
14 Nguyễn Đăng Dũng ThS Tranh khắc
15 Nguyễn Văn ThS Hình họa
16 Mai Thu CN Hình họa
17 Trịnh Thị ThS Tiếng Anh chuyên ngành
18 Nguyễn Thị ThS Hình họa
19 Bùi Minh Hải ThS Chuyên ngành
20 Lại Sơn Hải ThS Thiết kế tem
21 Phạm Thúy Hạnh ThS Nghiên cứu thiên nhiên
22 Nguyễn Hồng Hạnh ThS L sử T học P Đông
23 Vũ Xuân Hiển ThS Hình họa
24 Trần Xuân Hiếu ThS Cơ sở kiến trúc
25 Nguyễn Thị Hà Hoa ThS Hình họa
26 Nguyễn Đức Hoà CN Lịch sử mỹ thuật VN
27 Nguyễn Thị Hoan CN Lịch sử mỹ thuật VN
28 Nguyễn Huy Hoàng ThS Cấu tạo kiến trúc , vật lý kiến trúc
29 Nguyễn Đắc Huân CN Luật xa gần
30 Đào Duy Hùng ThS Hình họa
31 Nguyễn Văn Hùng ThS Hình họa
32 Nguyễn Mạnh Hùng ThS Tranh cổ động
33 Đỗ Việt Hưng TS Nội thất
34 Huy ThS TK Chữ
35 Nguyễn Văn Huy ThS Nội thất
36 Tào Thị Thanh Huyền CN Vẽ Minh họa
37 Nguyễn Phú Khang ThS Cơ sở tạo hình
38 Nguyễn Hải Kiên ThS Hình họa
39 Tào Tuấn Linh ThS Tin CN
40 Bùi Văn Long ThS TK nhà, chung cư
41 Đoàn Hồng TS LSMT TG
42 Đinh Lực ThS Tranh khắc gỗ
43 Hồ Trọng Minh ThS Poster, cơ sở tạo hình
44 Phạm Ngọc Mỵ ThS Hình họa
45 Vũ Thanh Nghị ThS Hình họa
46 Tống Thị Ngọc ThS Hình họa
47 Trương Công Nguyên ThS Cơ sở VHVN, Lịch sử MTVN,TG
48 Nguyễn Hải Phong ThS Cơ sở VHVN, Lịch sử MTVN,TG
49 Ngô Xuân Phú ThS Tin CN
50 Nguyễn Doãn Sơn ThS Cơ sở tạo hình
51 Hà Công Tài TS Mỹ học
52 Trần Minh Tâm ThS Luật xa gần
53 Thân ThS Cơ sở tạo hình
54 Lưu Việt Thắng ThS Nội thất
55 Nguyễn Trung Thành ThS Ấn loát, chế bản
56 Trần Hậu Yên Thế ThS Hình họa
57 Vũ Huy Thông ThS Hình họa
58 Trần Hữu Tiến ThS Cơ sở tạo hình
59 Đoàn Khắc Trình ThS Mỹ học
60 Lương Xuân Trình CN Giải phẫu
61 Lê Thành Trung ThS Tin CN
62 Phạm Chính Trung CN Hình họa
63 Lê Thị An ThS Logo
64 Phan Quang Tuấn ThS Hình họa
65 Phạm Thị Quang Tuyến ThS Nội thất
66 Phạm Hoàng Văn ThS Hình họa
67 Nguyễn Hoàng Việt ThS Thiết kế đồ họa
68 Nguyễn Quang Vinh CN Hình họa
69 Nguyễn Anh CN Nhiếp ảnh