Thăm dò chất lượng giảng dạy

Thứ Tư, Tháng Hai 19, 2014

Thăm dò chất lượng giảng dạy

Xem kết quả thăm dò.

Đánh giá giảng viên là một quyền lợi của sinh viên. Sinh viên được quyền đánh giá khách quan, công tâm nhất về giảng viên. Kết quả đánh giá được sử dụng để giảng viên phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu trong công tác giảng dạy đồng thời giúp Nhà trường có căn cứ chọn lọc giảng viên ưu tú làm nền tảng phát triển Trường Đại học Hòa Bình.

Việc đánh giá công tâm của sinh viên sẽ giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với những giảng viên giỏi, tâm huyết, giàu kinh nghiệm.