Các doanh nghiệp đối tác chiến lược của ĐH Hòa Bình trong Tập đoàn SOVICO Holdings: